วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ไม้ดอก : อโศกพวง

อโศกพวง

ชื่อพื้นเมือง : อโศกพวง,บัวต้น,โศกพวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brownea ariza Benth.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ : Rose of venezuela

อโศกพวง นั้นมีถิ่นกำเนิด อยู่ในประเทศเวเนซูเอล่า และพบได้ในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียค่ะ จัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูง 5-10 เมตร ลักษณะเป็นทรงพุ่มกลม เรือนยอดและใบดก ทำให้พุ่มมีลักษณะต้นทึบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 7-8 คู่ ออกสลับ รูปใบเป็นรูปหอกหรือใบหอกแหลมแกมขอบหนาปลายโคนใบมนใบกว้าง 10 ซม.ยาว12ซม.ใบอ่อนมีสีม่วงแดงประสีน้ำตาลห้อยเป็นพวงที่ปลายกิ่งใบแก่มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกของอโศกพวงนั้น จะออกเป็นช่อกลม เป็นกระจุกสีแดงตามซอกใบหรือกิ่งข้างช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20ซม.ออกดอกมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ผลเป็นผัก แบน แข็ง เมื่อแก่จะแตก ไม่ค่อยติดผล ภายในฝักมีเมล็ด 1-9 เมล็ด

อโศกพวงนั้น เป็นไม้ไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ที่ให้ดอกสีสวย สะดุดตาค่ะ ดังนั้นจึงนิยมปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเงาและเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง

ขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่งเรียบเรียงข้อมูลจาก http://202.143.168.214/uttvc/chomromaourek/chomromaourek/chomrom25.htm
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต