วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไม้ดอก : จำปาจำปา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia Champaca

ชื่อวงศ์ MAGNOLIACEAE

ชื่อสามัญ Champaca

ชื่ออื่นๆ Orange Chempaka, จำปา

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย, ประเทศพม่า

ลักษณะทั่วไปทางพันธุศาสตร์

จำปา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ดอกหอม ที่คนไทยเรารู้จักกันทั่วไปค่ะ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า จำปายังเป็นไม้ที่มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอีกด้วย

ลักษณะลำต้นของจำปา จะมีสีน้ำตาลปนขาว สูงราว 20 ฟุตค่ะ อายุประมาณ 5-6 ปี ทรงพุ่มค่อนข้างเตี้ย ใบมีขนาดเล็กกว่าจำปี คือยาวประมาณ 15 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนเป็นมัน มีขนบาง ๆ ตามกิ่งและลำต้นมีตุ่มละเอียด กิ่งเปราะ ใบสีเขียวและใหญ่ ปลายใบแหลมคล้ายมะม่วง ดอกมีสีเหลืองอมส้ม ออกดอกเกือบทั้งปี ลัึกษณะดอกเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกยาว มีประมาณ 8-10 กลีบซ้อนกันเป็นชั้น แต่ออกดอกรวมกันเป็นช่อ ตามโคนก้านใบส่วนยอด เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง ให้ดอกมากที่สุดเมื่ออายุ 3-5 ปี เฉลี่ย 70 ดอกต่อต้น ดอกจะบานเวลาตี 2–ตี 3 มีกลิ่นหอมเย็นตลอดปี

การขยายพันธุ์จำปา 

ขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ด ทาบกิ่ง และการตอนกิ่ง แต่นิยมเพาะเมล็ดกันมาก เนื่องจากมีเมล็ดจำนวนมาก หาง่าย และเพาะให้งอกได้ง่าย การเพาะเมล็ดจะเพาะในแปลงเพาะ แล้วจึงย้ายกล้าลงชำในกระถาง จนอายุ 3-6 เดือนจึงย้ายปลูกลงดิน ต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดจะมีลำต้นตรง ระบบรากดี เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีทรงพุ่มแน่นทึบสวยงาม ต้นที่ปลูกอยู่บนภูเขาหรือในที่สูงจะติดเมล็ดได้ดีกว่าต้นที่ปลูกบนพื้นราบ จำปาชอบดินร่วนระบายน้ำดีและต้องการรับแสงแดดมากเต็มที่ หากต้องการปลูกให้ออกดอกในกระถางควรใช้วิธีทาบกิ่ง

การปลูกและดูแลรักษาจำปา

จำปาเป็นไม้กลางแจ้ง และต้องการน้ำปานกลาง ไม่ชอบที่น้ำขัง จะทำให้ตายได้ ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน โปร่ง อุดมสมบูรณ์

สรรพคุณ ดอกและเมล็ดใช้ทำยาแก้ไข แก้โรคธาตุเสีย แก้คลื่นเหียน และยังทำอุบะร้อยมาลัย


เรียบเรียงข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต