วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไม้ดอก : ดาวเรือง


ดาวเรือง

ชื่อพฤกษาศาสตร์  : Tagetes erecta

วงศ์  :  COMPOSITAE.       

ถิ่นกำเนิด :   อเมริกาใต้และประเทศเม็กซิโก      

ลักษณะทางพันธุศาสตร์ดาวเรือง

ดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุกที่มีต้นเป็นพุ่ม สูงราว 3 - 4 ฟุตค่ะ  ลักษณะใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ดอกมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อน มีอยู่หลายสี เช่น สีเหลือง ส้ม แสด สีขาว ตามพันธุ์ แต่เมื่อออกดอกแล้วต้นเดิมจะตาย แต่ก็ขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยใช้วิธีการเพาะเมล็ด

ดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างมากในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เม็กซิโก สำหรับในเอเชียใต้จะใช้ดาวเรืองสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้บูชาทางศาสนาพุทธและพิธีมงคลต่าง ๆ ในเม็กซิโกจะใช้ดอกดาวเรืองในเทศกาลวันแห่งความตายเพื่อระลึกถึงวิณญาณบรรพบุรุษ

ดาวเรืองเป็นพืชในสกุล Tagetes ซึ่งในธรรมชาติ พบแพร่กระจายพันธุ์ตามพื้นที่ร้อน และแห้งแล้ง ตามพื้นที่ลาดชัน และก้นหุบเขา ตั้งแต่แถบ New Mexico ไปจนถึงประเทศอาร์เจนติน่า นอกจากนั้นยังพบที่แอฟริกาและอเมริกาอีกด้วย 

ในประเทศไทยของเรานั้น มีการปลูกดาวเรืองทั่วทุกภาคของประเทศมานาน จนคล้ายกับว่าเป็นพืชพื้นเมืองของเราน่ะนะคะ แต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกเมื่อไหร่ โดยชื่อของดาวเรืองจะถูกเรียกต่างกันไปในแต่ละภาค แต่มีความหมายคล้ายกัน โดยเรียกตามสีและลักษณะดอก ภาคกลางเรียกว่า ดาวเรือง ภาคเหนือเรียกว่า คำปู้จู้ โดยที่คำแปลว่า ทอง ส่วน ปู้จู้แปลว่า กระจุกแน่น ปัจจุบันนี้มีการคัดพันธุ์ที่เหมาะสม ที่จะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับและใช้ผสมในอาหารเลี้ยงไก่ ดาวเรืองจึงได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเป็นไม้ตัดดอกจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาน่ะนะคะ ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต