วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไม้ดอก : ชบา


ชบา
ชื่อพฤกษาศาสตร์ : Hibiscus sosa chinensis Linn.  

ชื่อไทยพื้นเมือง : ดอกใหม่ แดงใหม่ ชุมบา   

วงศ์ : MALVACEAE.

ลักษณะทางพันธุศาสตร์ชบา      

ชบา เป็นไม้พุ่มขนาด 1-3 เมตร อาจสูงได้ถึง 7-10 เมตร จัดเป็นต้นไม้เนื้ออ่อน เปลือกเหนียว ใบเป็นใบเดี่ยวแหลมเรียว ขอบใบจักรคล้ายใบเลื่อยหรือขอบใจเรียบ สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกชบาเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศ คือมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน โดยเกสรตัวผู้เป็นดอกสีเหลืองยาวยื่นขึ้นมากลางดอก ปลายสุดเป็นยอดเกสรตัวเมีย นอกจากนี้แล้วชบายังมีหลายพันธุ์ มีลักษณะต่าง ๆ กัน มีอยู่สีหลายสี เช่น แดง แสด ม่วง เหลือง   ขาว ออกดอกตลอดปี ชอบอากาศอุ่นในกึ่งเขตร้อนและเขตร้อนทั่วโลก


การขยายพันธุ์ชบา

ใช้กิ่งตอน ปักชำ หรือเสียบยอด

การปลูกและดูแลรักษาชบา

ชบา เป็นไม้ดอกที่ปรับตัวเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม แต่ที่เหมาะสมคือสภาพอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน ชอบแสงแดดมาก ต้องการน้ำพอประมาณ และควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากขาดน้ำจะสลัดใบล่างทิ้งอย่างรวดเร็ว ดินปลูกควรเป็นดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีน้ำขังแฉะ  ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ไม่ค่อยมีโรคและแมลง จะมีก็แต่เพลี้ยที่รบกวนอยู่
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต