วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไม้ดอก : ฉัตรทอง


ฉัตรทองชื่ออื่น ๆ : จวกขุ่ยฮวย (จีน-แต้จิ๋ว)

ชื่อสามัญ : Hollyhock

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Althaea rosea Cav.

วงศ์ : MALVACEAE

ลักษณะทางพันธุศาสตร์ฉัตรทอง

ฉัตรทอง เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นตั้งตรง ตามลำต้นจะมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ ลำต้นมีสีเขียวสูงประมาณ 2.5 เมตร ใบ ออกใบเดี่ยว สลับกันไปตามลำต้น ใบมีสีเขียวลักษณะของใบคล้ายรูปดาว แต่ตรงโคนใบจะเว้าแบบรูปหัวใจ ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 นิ้วยาว 2.5-4 นิ้ว มีก้านใบกลม สีเขียวยาวประมาณ 1.5-3.5 นิ้ว ออกดอกเดี่ยว อยู่ตามง่ามใบ ลักษณะของดอกเป็นรูปถ้วย มีกลีบดอกอยู่ 5 กลีบเรียงซ้อน ๆ กันมีสีชมพู สีแดง และสีขาว เกสรกลางดอกเป็นสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเป็นรูปถ้วยเช่นกัน โคนกลีบเลี้ยงจะเชื่อมติดกัน แต่ส่วนปลายกลีบเลี้ยงนั้นแยกออกเป็น 5 กลีบ ลักษณะของผลกลมและแบน ภายในผลจะมีเมล็ดเป็นรูปไตอยู่จำนวนมาก ผลโตประมาณ 1-1.5 นิ้ว


การปลูกและการดูแลรักษาฉัตรทอง

ฉัตรทองเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัดทั้งวัน และเจริญได้ดีในดินที่ร่วนซุย


การขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ข้อมูลจาก http://www.samunpri.com/herbs/?p=320
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต