วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ไม้ดอก : ว่านรางเงิน Star Lilly

ว่านรางเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Hippeastrum reticulatum (L.Herit) Harl.
วงศ์                                AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ                       Star Lily
ชื่อไทย                          ว่านรางเงิน

ลักษณะทางพันธุศาสตร์ ต้นรางเงินหรือว่านรางเงินเป็น ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน ใบเดี่ยว ออกจากหัวใต้ดินรูปแถบกว้าง 3.5 - 4 เซนติเมตร ยาว 25 - 35 เซนติเมตร ปลายแหลมเส้นกลางใบเป็นแถบสีนวล ดอก สีชมพูอมส้มอ่อน ออกเป็นช่อแทงขึ้นจากหัวใต้ดิน มักมี 4 ดอก กลีบดอกรูประฆังโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 6 กลีบ มีลายสีเข้ม เมื่อบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 - 8 เซนติเมตรเกสรตัวผู้ 6 อัน ผลกลม หรือรี เมล็ดแบน สีดำ

ถิ่นกำเนิด บราซิล ชอบแดดจัด ออกดอก ฤดูร้อน

ขยายพันธ์ หัวใต้ดิน ด้วยการแยกหัว แยกหน่อปลูก

วิธีปลูก ใช้ดินร่วน 3 ส่วน ทราย 1 ส่วน ใบก้ามปูผุๆ 2 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วค่อยปลูก หมั่นรดน้ำเช้าเย็น จะเจริญงอกงามดี

ใบ มีสรรพคุณทางยาพอกแก้ฟกช้ำบวม และต้มดื่มแก้ร้อนใน

ต้นรางเงิน หรือ ว่านรางเงิน บางคนจัดเป็นไม้จำพวกว่านหรือไม้มงคลเป็นว่านที่มีสรรพคุณ ทางด้านเมตตามหามงคล ปลูกไว้กับบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่อาคารร้านค้า จะเป็นเสน่ห์เมตตา เป็นศิริมงคลแก่สถานที่นั้นๆ ทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจ มีความเจริญก้าวหน้า
ขอบคุณที่มา  http://www.tic.ac.th/