วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ไม้ดอก : คัดเค้า

ดอกคัดเค้า


ชื่ออื่น                 คัดเค้าเครือ  เค็ดเค้า
ชื่อวงศ์                วงศ์เข็ม Rubiaceae
ชื่ออื่นๆ                คัดเค้าเครือ  คัดเค้าหนาม  เค็ดเค้า  จี้เค้า  พญาเท้าเอว  คันเค่า (อีสาน)  หนามเล็บแมว
ชื่อสามัญ             Siamese randia
ชื่อวิทยาศาสตร์   Randia horridus Lous

ถิ่นกำเนิด  ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงที่ดอกหอม  หอมตลอดวัน แต่หอมมากช่วงแดดอ่อนหรืออุณหภูมิต่ำ
ฤดูการออกดอก  ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (ปลายฤดูฝน-กลางฤดูหนาว)

ลักษณะทั่วไปของคัดเค้า

คัดเค้าเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย รูปแบบทรงพุ่มไม่แน่นอน เลื้อยได้ไกล 6 - 8 เมตร  ตามลำต้นและกิ่งก้านมีหนามยาว 1 เซนติเมตร แหลมโค้งเป็นคู่อยู่ที่โคนใบ ใช้เกี่ยวพันกับพันธุ์ไม้อื่นที่อยู่ใกล้ ๆ ได้ดี ใบรูปขอบขนาน ออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกช่อสีขาวออกเป็นกระจุกที่ ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 10 - 30 ดอก  บานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกบานทั้งช่อ ดอกบานประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลทรงกลมหรือรูปรี ฉำน้ำ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง

การขยายพันธุ์คัดเค้า

เพาะเมล็ด  ปลูกเป็นกลุ่มหรือเป็นแถว แล้วตัดแต่งให้เป็นรั้ว

 ข้อดีของพันธุ์ไม้

เป็นพันธุ์ไม้ที่มีหนามแหลมคมมาก สามารถใช้ปลูกเป็นแถวเพื่อทำรั้วป้องกันคนหรือสัตว์ผ่านได้ ดอกมีกลิ่นหอมแรงและออกดอกพร้อมๆ กันเกือบทั้งต้น เวลาออกดอกจะสวยงามมาก ต้องการน้ำไม่มากในการเจริญเติบโต เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้ดีทั้งที่มีแดดจัดเต็มวัน และแดดปานกลาง (ครึ่งวัน) ได้ดีชนิดหนึ่ง

ข้อแนะนำในการปลูกคัดเค้า

การปลูกคัดเค้าให้สวยงามต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก และไม่มีรูปทรงที่แน่นอน

การใช้ประโยชน์ทางยาของคัดเค้า

-ทั้งต้น รสเฝื่อนฝาด แก้เสมหะ แก้ไข้  เปลือกต้น  รสฝาด ปิดธาตุแก้เสมหะ แก้โลหิตซ่าน
-ใบ รสเฝื่อนเมา  ดอก  รสขมหอม แก้โลหิตในกองกำเดา
-ผล รสเฝื่อนปร่า ขับโลหิตประจำเดือนเสีย บำรุงโลหิต บำรุงผิวให้ผ่องใส
-ราก มีรสฝาด แก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้เลือดออกตามไรฟัน
ขอบคุณที่มา http://webcache.googleusercontent.com/